Kontaktuppgifter

Statskontoret

Sörnäs strandväg 13
Helsingfors
PB 14
00054 STATSKONTORET

Telefonväxel 0295 50 2000

Fax 0295 50 3333
Telefon till registreringsbyrån 0295 50 3000

FO-numret 0245440-1

E-post: förnamn.efternamn (at) statskontoret.fi
E-post till registreringsbyrån: registrator@statskontoret.fi

Rantatien julkisivu

E-faktureringsadressen är:

STATSKONTORET
EDI-kod: 003702454401
FO-nummer: 0245440-1
mMOMS-kod: FI02454401
E-fakturaoperatör: OpusCapita Solutions,
förmedlarkod: E204503

Våra lokaler håller öppet vardagar kl. 8.00–16.15.
Vår kundbetjäning håller öppet vardagar i adress Sörnäs strandväg 13, 00530 Helsingfors kl. 9.00–15.30.

Telefonservicetid vardagar kl 9-12  i följande tjänster för medborgare:

Tjänster för krigsinvalider och veteraner, tfn 0295 50 3070.
Olycksfall i militärtjänst, tfn 0295 50 3060. 
Olycksfall i krishanteringstjänst, tfn 0295 50 3080.
Arbetsolycksfall och yrkessjukdomar, tfn 0295 50 2738
Brottskador; tfn 0295 50 2736
Ersättning som grundar sig på statens skadeståndsansvar, ttfn 0295 50 3740

Telefonservicetid vardagar kl 9-15.30 i följande tjänster för medborgare:

Oskyldigt fängslade och dömda, tfn 0295 50 3739
Övriga skadeersättningsärenden, se numren servicenumren >

Telefonservicetid vardagar kl 9–14 i följande tjänst för tjänstemän:

Reseskyddet och ersättning för reseskador tfn 0295 50 3700

Telefonsamtal bandas, läs mera >

Lån, borgen och räntestöd kl. 10.00–15.00: servicenumren >

Statens pensionsärenden tas hand i Keva. Se kontaktuppgifter >

Ledningsgruppen >

Kommunikation >

E-post:
förnamn.efternamn(at)statskontoret.fi

Skyddad e-post >
på finska

Statskontorets kontaktuppgifter via tjänster

Tjänster som stödjer personalförvaltningen >
Tjänster som stödjer ekonomiförvaltningen >

Tjänster för medborgare och samfund >
Statsskuld och -ekonomi >
Stödfunktion >
Kommunikation >

Publicerad 10.9.2013 kl. 1.00 , uppdaterad 26.6.2018 kl. 12.52
Suomeksi   På svenska   In English

Till början av sidan
     
Verkkolaskutus-banner
  
Suomi.fi-banner
  
Kansalaisneuvonta-banner

Ge respons

Respons är riktad till


Kontaktuppgifter