Kontaktuppgifter

Statskontoret

Sörnäs strandväg 13
Helsingfors
PB 14
00054 STATSKONTORET

Telefonväxel 0295 50 2000

Fax 0295 50 3333
Telefon till registreringsbyrån 0295 50 3000

FO-numret 0245440-1

E-post: förnamn.efternamn (at) statskontoret.fi
E-post till registreringsbyrån: registrator@statskontoret.fi

Rantatien julkisivu

E-faktureringsadressen är:

STATSKONTORET
EDI-kod: 003702454401
FO-nummer: 0245440-1
mMOMS-kod: FI02454401
E-fakturaoperatör: OpusCapita Group Ab

Våra lokaler håller öppet vardagar kl. 8.00–16.15.
Vår kundbetjäning håller öppet vardagar i adress Sörnäs strandväg 13, 00530 Helsingfors kl. 9.00–15.30.

Telefonservicetid:
Tjänster för krigsinvalider och veteraner; kl. 9.00–15.30, tfn 0295 50 3070
Brottskador; kl. 9.00–15.30, tfn 0295 50 2736
Olycksfall i militär- och krishanteringtjänst ; kl. 9.00–15.30, tfn 0295 95 3060. Läs mera: Kundbetjäning per telefon.
Arbetsolycksfall och yrkessjukdomar; kl. 9.00–15.30, tfn 0295 50 2738. Läs mera: Kundbetjäning per telefon.
Andra skadeersättningsärenden, se numren servicenumren >

Lån, borgen och räntestöd kl. 10.00–15.00: servicenumren >

Statens pensionsärenden tas hand i Keva. Se kontaktuppgifter >

Ledningsgruppen >

Kommunikation >

E-post:
förnamn.efternamn(at)statskontoret.fi

Skyddad e-post >
på finska

Statskontorets kontaktuppgifter via tjänster

Tjänster som stödjer personalförvaltningen >
Tjänster som stödjer ekonomiförvaltningen >
Gemensamma ICT-tjänster >
Tjänster för medborgare och samfund >
Statsskuld och -ekonomi >
Stödfunktion >
Kommunikation >

Publicerad 10.9.2013 kl. 1.00 , uppdaterad 2.1.2017 kl. 15.48
Suomeksi   På svenska   In English

Till början av sidan
     
Verkkolaskutus-banner
  
Suomi.fi-banner
  
Kansalaisneuvonta-banner

Ge respons

Respons är riktad till


Kontaktuppgifter