Kieku-projektet har upphört och Kieku-enheten har avslutat sin verksamhet  (3.1.2017)

Kieku-systemets ägarskap och systemuppgifter övergick från Statskontoret till Palkeet den 1 januari 2017.

Kieku-lösningen innehåller gemensamma processer för ekonomi- och personalförvaltning, ett gemensamt Kieku-system och det verkställer statsförvaltningens gemensamma uppföljningsobjektsmodell. Kieku har varit ett exceptionellt omfångsrikt projekt för att förändra verksamheten inom statsförvaltningen.

Kieku har nu införts i sin helhet och används av cirka 62 000 tjänstemän. Kieku-projektet inleddes hösten 2008 och avslutades i slutet av 2016.

Kieku-enheten som ansvarat för Kieku-projektet vid Statskontoret avslutade också sin verksamhet vid årsskiftet i och med att projektet upphörde.

Målgrupp: Allt

Publicerad 3.1.2017 kl. 10.59 , uppdaterad 3.1.2017 kl. 11.12 Suomeksi   På svenska   In English

Till början av sidan

Ge respons

Respons är riktad till


Kontaktuppgifter