Ett nytt ersättningssystem tas i bruk – ersättningsansökningar kan inte handläggas den 3–12 februari 2017  (2.2.2017)

Statskontoret tar i bruk ett nytt ersättningssystem för olycksfall i arbete och militärtjänst. Ersättningssystemet installeras den 3–12 februari 2017 och under denna period kan vår ersättningstjänst inte använda systemet. Vi kan varken betala ut ersättning eller fatta beslut om ersättning. Du kan ändå kontakta vår kundtjänst om det är fråga om ett brådskande ärende som gäller en betalningsförbindelse.

  • E-postadressen för arbetsolyckor är skador.arbetsolyckor (at) statskontoret.fi och telefonnumret till vår kundtjänst 0295 50 2738. 
  • Vid olycksfall i militärtjänst (värnpliktiga, krishanteringspersonal) kan du skicka e-post till skador.militarolyckor (at) statskontoret.fi eller ringa numret 0295 50 3060. Vid olycksfall i militärtjänst kan du också ta kontakt via chatten >
  • I bägge typer av olycksfall kan du också ta kontakt via Skyddad post > och Medborgarens ärendehanteringskonto >

Vi beklagar att handläggningen av ersättningsärenden är fördröjd.
 

Målgrupp: Allt

Publicerad 2.2.2017 kl. 15.06 , uppdaterad 2.2.2017 kl. 15.06 Suomeksi   På svenska

Till början av sidan

Ge respons

Respons är riktad till


Kontaktuppgifter