Ansökningstiden för ekonomiska stödåtgärder för hyreshussamfund pågår  (9.3.2018)

Hyreshussamfunden kan ansöka om finansieringslösningar eller ekonomiska stödåtgärder för statens arava- och räntestödslån hos Statskontoret för att balansera sin ekonomi. Vårens ansökningstid pågår fram till den 27 april 2018.

Ansökningstiden fram till 27.4.2018:

  • Ändring av lånevillkoren
  • Saneringsunderstöd

Året om kan man ansöka om:

  • anmälningsbaserad ändring av lånevillkoren
  • frivillig företagssanering
  • lättnader vid betalning av dröjsmålsränta
  • begränsningsackord
  • rivningsackord
  • konverteringsborgen.

Ytterligare information om stödåtgärder finns på adressen www.statskontoret.fi/stodatgarder.

Ytterligare information: Kreditchef Tarja Jouppi, tfn 0295 50 2458, förnamn.efternamn(at)statskontoret.fi.
 

Målgrupp: Samfund, Kommuner
Kärnprocess: Finansieringsverksamhet, Tjänster för medborgare och samfund
Publicerad 9.3.2018 kl. 13.00 , uppdaterad 9.3.2018 kl. 15.36 Suomeksi   På svenska

Till början av sidan

Ge respons

Respons är riktad till


Kontaktuppgifter