Ansökningstiden för ekonomiska stödåtgärder för hyreshussamfund pågår  (6.3.2017)

Hyreshussamfunden kan ansöka om finansieringslösningar eller ekonomiska stödåtgärder för statens arava- och räntestödslån hos Statskontoret för att balansera sin ekonomi. Vårens ansökningstid pågår fram till den 28 april.

Ansökningstiden fram till 28.4.2017:

  • Nedsättning av årsavgiften
  • Ändring av lånevillkoren
  • Saneringsunderstöd

Året om kan man ansöka om:

  • anmälningsbaserad ändring av lånevillkoren
  • frivillig företagssanering
  • lättnader vid betalning av dröjsmålsränta
  • begränsningsackord
  • rivningsackord
  • konverteringsborgen.

Ytterligare information om stödåtgärder finns på adressen www.statskontoret.fi/stodatgarder.

Ytterligare information: Kreditchef Tarja Jouppi, tfn 0295 50 2458, förnamn.efternamn(at)statskontoret.fi. 

Målgrupp: Samfund, Kommuner
Kärnprocess: Finansieringsverksamhet, Tjänster för medborgare och samfund
Publicerad 6.3.2017 kl. 12.45 , uppdaterad 6.3.2017 kl. 12.45 Suomeksi   På svenska

Till början av sidan

Ge respons

Respons är riktad till


Kontaktuppgifter