Annuitetsjusteringar och räntor i aravalån år 2018  (9.10.2017)

Statskontoret har publicerat en sammanställning av räntor och annuitetsjusteringar i hyres- och bostadsrättsaravalån.

De nya räntorna på lån med fasta villkor gäller fr.o.m. 1.4.2018. De övriga annuitetsjusteringarna och ränteändringarna träder i kraft fr.o.m. 1.3.2018.

Statskontoret har också fattat beslut om referensräntan för aravahyreshuslån och bostadslån samt referensräntan för ägarbostadsaravalån. Besluten om referensräntor finns på Statskontorets webbsidor.

Bilaga: Annuiteter och räntor från 1.3.2017 (pdf) 

Målgrupp: Allt
Kärnprocess: Finansieringsverksamhet, Tjänster för medborgare och samfund
Publicerad 9.10.2017 kl. 13.00 , uppdaterad 9.10.2017 kl. 13.07 Suomeksi   På svenska

Till början av sidan

Ge respons

Respons är riktad till


Kontaktuppgifter