Tjänster som stödjer personalförvaltningen

Vi producerar följande tjänster som stödjer personalförvaltningen för hela statsförvaltningen. Ämbetsverken kan ta i bruk våra tjänster utan konkurrensutsättning.

Rekryteringstjänsten Valtiolle.fi

Rekryteringstjänsten Valtiolle.fi erbjuder statsförvaltningens organisationer verktyg för att publicera rekryteringsannonser och behandla ansökningar elektroniskt.

Genom tjänsten kan statsförvaltningens organisationer sköta både tjänstearrangemangen och den externa rekryteringen. I tjänsten kan ämbetsverken sköta rekryteringsannonseringen, behandlingen av ansökningar, arkiveringen och informationen.
Valtiolle.fi är även till för medborgarna, eftersom de genom tjänsten elektroniskt kan söka öppna tjänster inom statsförvaltningen på adressen www.valtiolle.fi.

Läs mer om tjänsten Valtiolle.fi >

Tahti – arbetsgivarens personaldatasystem

Arbetsgivaren personaldatasystem Tahti är en tjänst för statliga arbetsgivares bruk som stöder planeringen av personalresurser, beslutsfattandet och ledningen. Tahti erbjuder uppgifter om personalen som stöd för förhandlingar, budgetering, verksamhetsplanering och personalledning.

Läs mer om Tahti >

Publicerad 23.5.2016 kl. 16.27 , uppdaterad 2.3.2017 kl. 10.49
Suomeksi   På svenska   In English

Till början av sidan