Resor

Statsförvaltningens koncernaktörernas arbetsfördelning och ansvar ska klarläggas. I anslutning till detta ska en del av HR-processernas utvecklande och stödåtgärder som Statskontoret har tidigare tagit hand om, överföras till Servicecentret för statens ekonomi- och personalförvaltning (Palkeet) fr.o.m. 1.10.2018. I fortsättningen finns material som gäller resande på webbsidorna av Palkeet.

Statskontoret styr och utvecklar statens reseprocess och verksamhetsmodeller samt upprätthåller de gemensamma begreppen och datainnehållet som stöder statens reserapportering. Vi arbetar för att främja målen för resestrategin och övriga strategier på koncernnivå. Vi ansvarar för rådgivningen och styrningen av en enhetlig tillämpning av resehanteringsprocessen på ett sätt som stöder förverkligandet av statens reseförvaltningsstrategi tillsammans med finansministeriet.

Resestrategin

En gemensam resestrategi godkändes för staten 2008. I strategin fastställdes tjänsteresornas och reseförvaltningens måltillstånd samt åtgärderna för att uppnå det. För ämbetsverken satte man upp mål om att öka reseförvaltningens produktivitet, sänka resekostnaderna och skärpa styrningen av tjänsteresandet. Ett annat mål var att förtydliga principerna för handledningen och konkurrensutsättningen av upphandlingen av statens resetjänster. Strategins förverkligande bedömdes i en uppföljningsutredning som publicerades 2013.

Resehanteringssystemet M2

M2 är ett elektroniskt resehanteringssystem som kan användas av organisationerna inom statsförvaltningen för att före resorna upprätta reseplaner och efter resorna hantera kostnaderna för resorna. Ansvaret för M2-systemet för reseadministration har överfört den 1 januari 2014 från Statskontorets Statens IT-servicecentral till Palkeet.

Nyttiga länkar

Resetjänster (Palkeet) >
Statens tjänsteresor (FM) >
Statens resekostnader (Netra / Förvaltningsområdesrapporter / Resekostnader enligt förvaltningsområde) >
Ramavtal för resor (Hansel / Ramavtal / Resehantering) >
Ersättning för resekostnader i beskattningen (Vero) >
Kontaktuppgifter >
 

Publicerad 8.11.2012 kl. 10.38 , uppdaterad 27.9.2018 kl. 10.12
Suomeksi   På svenska

Till början av sidan

Ge respons

Respons är riktad till


Kontaktuppgifter