Rekrytering

Statsförvaltningens koncernaktörernas arbetsfördelning och ansvar ska klarläggas. I anslutning till detta ska en del av HR-processernas utvecklande och stödåtgärder som Statskontoret har tidigare tagit hand om, överföras till Servicecentret för statens ekonomi- och personalförvaltning (Palkeet) fr.o.m. 1.10.2018. I fortsättningen finns material som gäller Valtiolle.fi-sidorna på webbsidorna av Palkeet.

Statskontoret underhåller och utvecklar statens rekryteringsprocess på ett sätt som motsvarar ämbetsverkens behov och förändringar i bestämmelserna. Vi samlar in information om god praxis vid rekrytering och förmedlar den till ämbetsverken. Vi informerar om framtida förändringar i bestämmelserna och tillvägagångssätten vid rekrytering. Vi ansvarar för rådgivningen och handledningen om en enhetlig tillämpning av rekryteringsprocessen.

Statsförvaltningens rekryteringsprocess

Statskontoret har i samarbete med finansministeriet beskrivit statens rekryteringsprocess som delas in i fyra skeden: analys av arbetsuppgifterna, ansökningsskedet, urvalsskedet och introduktion. I processens olika skeden förverkligas den interna rörligheten (analys av arbetsuppgifterna), tjänstearrangemang och offentlig rekrytering (ansökningsskedet).

Bekanta dig med statsförvaltningens rekryteringsprocess genom Kiekus processbeskrivning: Kiekus processer inom statens ekonomi- och personalförvaltning (på finska) >>

Tjänsten Valtiolle.fi

VAL Valtiolle.fi-pystylogo sloganilla, ruotsi

Statens öppna tjänster och uppdrag som ämbetsverken har annonserat om i rekryteringssystemet Valtiolle.fi publiceras på webbplatsen Valtiolle.fi. Arbetssökande kan söka efter lediga arbetsplatser på söksidan. Webbplatsen samlar statens arbetsgivarpresentationer samt information om staten som arbetsgivare. Den har också en nyckelroll i utvecklingen av statens enhetliga arbetsgivarimage. Statskontoret ansvarar för webbplatsen.

Rekryteringssystemet Valtiolle.fi erbjuder statsförvaltningens organisationer en tjänst som kan användas för alla uppgifter i samband med rekryteringsprocessen. Det går t.ex. att skapa platsannonser, behandla ansökningar och förmedla information. Systemet kan användas för att annonsera om offentliga tjänster, intern rörlighet och omplaceringar.

Nyttiga länkar

Rekryteringssystemet >
Valtiolle.fi >
Staten som arbetsgivare (FM) >
Kontaktuppgifter >
 

Publicerad 23.5.2016 kl. 16.39 , uppdaterad 27.9.2018 kl. 10.14
Suomeksi   På svenska

Till början av sidan

Ge respons

Respons är riktad till


Kontaktuppgifter