Kompetens- och utbildningshantering

Statskontoret administrerar och utvecklar verktyg för att utveckla kompetensen: De verktyg som tillhandahålls inom ramen för Kieku stödjer kompetenshanteringen med bl.a. färdiga blanketter och genom att de minskar arbetskostnaderna. Ämbetsverken kan ta i bruk Kiekus verktyg för kompetenshantering i enlighet med de överenskomna riktlinjerna.

Kompetenshanteringen består av tre delområden:

  • Kompetensbedömning: Genom en kompetensbedömning kan ämbetsverken systematiskt följa upp och utföra sitt kompetensutvecklingsarbete. Kompetensbedömningen inom ramen för Kieku genomförs genom att granska förhållandet mellan kravnivån för arbetsuppgifterna och personalens kompetens.
  • Utbildningshantering: Med detta verktyg kan ämbetsverken samlat administrera sina egna utbildningsuppgifter.
  • Prestationsledning: Verktyget stödjer mål- och utvecklingssamtalen och prestationsbedömningen med e-blanketter och genom att det minskar arbetskostnaderna.

Statens gemensamma kompetens, som utarbetades för några år sedan, uppdaterades i slutet av 2017. I den nya versionen har man bl.a. inkluderat den kompetens som krävs av digitaliseringen, som definierades på våren 2016. Ämbetsverken kan använda definitionerna av den gemensamma kompetensen bl.a. för att utveckla personalens kompetens. Uppdateringsarbetet genomfördes i ett nätverk där en grupp experter i kompetensutveckling från statens olika organisationer deltog.

Läs mer:

Kompetensbedömning: Statens gemensamma kompetens (548 Kt)  

Statsförvaltningens kompetens: helhetsbilden (355 Kt)


 

Publicerad 23.5.2016 kl. 15.58 , uppdaterad 25.1.2018 kl. 13.16
Suomeksi   På svenska

Till början av sidan

Ge respons

Respons är riktad till


Kontaktuppgifter