Tjänste- och arbetskollektivavtal

Preciserande kollektivavtalsdokument

Kollektivavtalsdokumenten är preciserande tjänste- och arbetskollektivavtalsdokument som är specifika för varje ämbetsverk och statligt verk samt för varje förvaltningsområde.

Statskontoret upprätthåller länkar till dokumentsidorna i Statens rapporteringstjänst Netra >

Förvaltningsområdets förhandlingsmyndigheter publicerar specificerande kollektivavtalsdokument på sina egna webbplatser och skickar länkarna till Statskontoret.

Tjänste- och arbetskollektivavtal på central nivå

Finansministeriet publicerar statsförvaltningens tjänste- och arbetskollektivavtal på central nivå samt andra centrala dokument och författningar som gäller personalförvaltningen på sin webbplats.

Anvisningar för förhandlingsmyndigheter

Statskontorets anvisning om hur identifieringsuppgifter ska markeras i preciserande kollektivavtalsdokument och om publicering av dokumenten (på finska) >

Modell för dokumentsida (på finska) (pdf) > 

Ytterligare uppgifter

Statskontorets sida om kollektivavtalsdokument (på finska) >
Finansministeriets föreskrift om förvaltningsområdets förhandlingsmyndigheter >
Tjänstekollektivavtal på central nivå > 
 

Publicerad 8.11.2012 kl. 15.11 , uppdaterad 16.12.2015 kl. 14.20
Suomeksi   På svenska

Till början av sidan