Statens personalförvaltningsprocesser

Statsförvaltningens koncernaktörernas arbetsfördelning och ansvar ska klarläggas. I anslutning till detta överfördes en del av HR-processernas utvecklande och stödåtgärder som Statskontoret har tidigare tagit hand om, till Servicecentret för statens ekonomi- och personalförvaltning (Palkeet) fr.o.m. 1.10.2018. I fortsättningen finns material som gäller personalförvaltningens processtyrning på webbsidorna av Palkeet.

Statens personalförvaltningsprocesser stödjer genomförandet av statens personalpolitiska riktlinjer. Fungerande och ändamålsenliga personalförvaltningsprocesser ligger för sin del till grund för en framgångsrik personalledning. Statsförvaltningens framtidsmål är fortfarande att förenhetliga verksamhetssätten och arbetsredskapen inom personalförvaltningen. Vi bidrar till genomförandet av denna förändring via olika utvecklingsprojekt, såsom projektet Kieku.

I utförandet av statens personalförvaltningsuppgifter utnyttjas verksamhetsmodellen med servicecenter där ekonomi- och personalförvaltningens stödåtgärder produceras centraliserat för statsförvaltningens organisationer. Största delen av statsförvaltningens servicecenter för ekonomi- och personalförvaltningen Palkeets kunder är statens bokföringsenheter.

Ekonomi- och personalförvaltningens processbeskrivningar i Arkitekturbanken

Processbeskrivningarna för statens ekonomi- och personalförvaltning publiceras i Arkitekturbanken. Arkitekturbanken är en gemensam tjänst för modellering och publikation av totalarkitektur för den offentliga förvaltningen. Tjänsten tillhandahålls av Befolkningsregistercentralen.

Att se materialet kräver tills vidare registrering. Arkitekturbanken samt ett formulär för ansökning om användarrättigheter finns på www.arkkitehtuuripankki.fi

Palkeet ansvarar för upprätthållandet av personalförvaltningens processbeskrivningar.


Statens ekonomi- och personalförvaltnings processkarta (pdf) >

 • Ansvarsfördelningen inom statens gemensamma processer

  Inom Kieku-verksamhetsmodellen följer man den arbetsfördelning som anges i ansvarsfördelningstabellerna för bokföringsenheternas och servicecentrens gemensamma bas- och tilläggstjänster.

  Bekanta dig med ansvarsfördelningen:

  Ansvarsfördelningen inom statens gemensamma processer >

 • Styrning och verkställande av processerna

  Statskontoret producerar uppgifter som samlats för bokföringsenheternas bruk som stöd för utvärderingen och utvecklingen av ekonomi- och personalförvaltningens processer och verksamhetssätt. Användning av systemet kräver identifiering.
 • Rekrytering

  Rekryteringen omfattar analys av arbetsuppgifterna, ansökningsskedet, urvalsskedet och introduktion.

  Bekanta dig med processen:

  Rekrytering >

 • Löner och premiering

  Löner och premiering omfattar uppgifter som berör uppdateringen av lönesystemet samt löneräkning, inbegripet lönebokföring och fördelning av lönekostnader.

  Bekanta dig med processen:

  Löner och premiering >

 • Hantering av anställningsförhållanden

  Hanteringen av anställningsförhållanden omfattar organisationsförvaltningen samt hanteringen av anställningsförhållanden, arbetstider och semestrar.

  Bekanta dig med processen:

  Hantering av anställningsförhållanden >

 • Kompetens- och utbildningshantering

  I Kieku-verksamhetsmodellen omfattar detta processområde kompetensutvärdering, prestationsledning och kompetensutveckling (utbildningshantering).

  Bekanta dig med processen:

  Kompetens- och utbildningshantering >

 • Resor

  Processen resor omfattar reseförvaltningens uppgifter samt hanteringen av reseplaner, resefakturor och omkostnadsfakturor.

  Bekanta dig med processen:

  Reso r >

Publicerad 3.12.2018 kl. 7.00 , uppdaterad 29.11.2018 kl. 13.40
Suomeksi   På svenska   In English

Till början av sidan

Ge respons

Respons är riktad till


Kontaktuppgifter