Varför välbefinnande i arbete?

Statens personalpolitik har uppställt följande hörnstenar för de statliga arbetsplatsernas verksamhetsprinciper

 • värdebaserade och etiska verksamhetsprinciper
 • konkurrenskraft och kompetens
 • professionellt ledarskap och
 • fungerande arbetsplatser

Den betonar en välskött personalpolitik och ett gott ledarskap som förutsättningar för förvaltningens effektivitet, serviceförmåga och nationell konkurrenskraft.

Enligt linjedragningen i personalpolitiken förutsätts chefen

 • ha förtroendeingivande och öppen samarbetsförmåga och växelverkan
 • utveckla personalens kunskaper och färdigheter
 • skapa arbetsplatsanda
 • ta hand om varje arbetstagares välbefinnande och arbetsförmåga
 • engagera personalen och skapa möjligheter för deltagande

Av arbetstagaren förväntas å andra sidan:

 • ansvar för arbetsgemenskapen
 • ansvar för sina egna arbetsinsatser
 • ansvar för sin utveckling
 • utnyttjande av påverkningsmöjligheter

Förändrad arbetskaraktär

Arbetets karaktär har förändrats. Det kännetecknas av

 • kunskapsarbete, som ökar den psykiska stressen, men kräver en välmående och motiverad hjärna
 • krav på förnyelseförmåga och innovationer
 • en balanserad ledningsmodell
 • inbesparingar och effektivering

Publicerad 8.11.2012 kl. 10.32 , uppdaterad 10.11.2015 kl. 11.08
Suomeksi   På svenska   In English

Till början av sidan