Vad är välbefinnande i arbete?

Enligt vårt förmenande uppstår välbefinnandet i arbetet som sådant. Det är frågan om såväl individens som arbetsenhetens erfarenhet och känsloupplevelse. Erfarenheten varierar individuellt. Den är alltid subjektiv.

Välbefinnande i arbetet skapas gemensamt. Det vilar på följande grund:

 • ledarskap
 • kompetens
 • delaktighet

Det väcker engagemang och gemenskap och ger energi på vägen mot ett fastställt mål – resultatinriktat och innovativt.

Det är många faktorer inom organisationen, som påverkar välbefinnandet i arbetet. Till dessa hör bl.a. ledarskap, känslan av att bemästra sitt jobb och atmosfären på arbetsplatsen. Också den personliga hälsan och livsvanorna påverkar välbefinnandet.

Välbefinnande i arbetet innebär att

 • det känns roligt att komma på jobb
 • man upplever att man kan sitt jobb och lyckas bra med det
 • man känner, att man får utvecklas i arbetet
 • de mänskliga relationerna på arbetsplatsen är goda
 • det råder balans mellan arbetsliv och privatliv
 • man känner att det arbete man gör är värdefullt
 • man får erkännande för sitt arbete
 • människor stannar kvar i arbetslivet längre än förr
 • sjukledigheterna hålls inom rimliga gränser
 • ledarskapet är gott

Kontaktuppgifter >

Publicerad 8.11.2012 kl. 10.31 , uppdaterad 8.11.2012 kl. 11.12
Suomeksi   På svenska   In English

Till början av sidan