Stöd och hjälp för utvecklingen av välbefinnandet i arbete

Utvecklingen av välbefinnandet i arbete kan inte läggas ut på entreprenad

Varje arbetsplats svarar själv för sin välbefinnande i arbete och en fortlöpande utveckling av den. Utvecklingen av välbefinnande i arbete hör till basverksamheten och kan inte läggas ut på entreprenad. Ansvaret för utvecklingen av välbefinnandet i arbete ligger i synnerhet på cheferna och hela organisationens ledning. Den börjar med en öppen diskussion, där frågor behandlas konstruktivt och fördomsfritt.

Även individen, alltså var och en av oss, deltar i utvecklingen av den egna och organisationens välbefinnandet i arbete. Individens totala välbefinnande består förutom av professionellt välbefinnande också av fysiskt, psykiskt, socialt och andligt välbefinnande. Var och en har sina egna – stundvis varierande – erfarenheter, känslor och målsättningar angående detta. Alla arbetstagare bär också i sista hand ansvaret för det egna välbefinnandet och utvecklandet av det samt för uppställandet av egna målsättningar och gränser.

Expertstöd främjar utvecklingen av välbefinnandet i arbete

Experter, såsom det tjänsteproducentnätverk som vi byggt upp, kan stödja organisationen men de bär inte ansvaret. Det finns inga sådana färdiga lösningar eller verktygslådor som direkt kan flyttas från en arbetsplats till en annan. God praxis kan dock erbjuda en modell för utvecklingen av den egna verksamheten.

Den statliga organisationen kan inom sin personal utbilda nyckelpersoner, Kaiku-utvecklare, som är insatta på området. Vår målsättning är att inom statsförvaltningen skapa ett fungerande och aktivt nätverk av utvecklare i välbefinnande i arbete. Det finns redan 300 Kaiku-utvecklare inom statsförvaltningen.

 

Publicerad 8.11.2012 kl. 10.32 , uppdaterad 23.8.2013 kl. 15.18
Suomeksi   På svenska   In English

Till början av sidan