Välbefinnande i arbetet

Kunniga och motiverade medarbetare är den viktigaste resursen och resultatfaktorn i en kunskapsintensiv organisation. Ett meningsfullt arbete, smidiga arbetsförhållanden och en öppen och rättvis kultur är centrala motivationsfaktorer. Dessa samt känslan av kontroll som fås genom kunskap och rimliga krav ligger också i kärnan av känslan av välbefinnande i arbetet.

I Statskontoret har man stött verksamhet för välbefinnande i arbetet inom statens ämbetsverk och inrättningar sedan 1980-talet, först i form av tidig rehabilitering och sedan 2002 under namnet Kaiku-tjänsterna för välbefinnande i arbetet. Verksamhetens mål är att förankra verksamheten för välbefinnande i arbetet som en del av ledingen och vardagen på arbetsplatsen så att:

  • varje medlem i statsarbetsgemenskapen vet sina uppgifter och de mål som uppsats för dem och hur man mäter uppnåendet av målen
  • varje medlem i arbetsgemenskapen kan placera sin uppgift i organisationernas målsättningar och tjänsteuppgifter
  • varje medlem i arbetsgemenskapen får tillräckligt med stöd för att utföra sitt arbete och upplever att personen själv och arbetet respekteras
  • varje persons kunnande, erfarenheter och styrkor utnyttjas och delas samt kunnandet utvecklas och resurser för kunnandet skapas på ett systematiskt, förnuftigt och rimligt sätt
  • man sköter om att alla orkar i arbetet
  • arbetet, arbetsplatsen, verksamhetsmetoder och mål diskuteras och utvecklas tillsammans
  • varje chef ser till att medlemmarna i hans eller hennes enhet/team har rimliga förutsättningar för att sköta om sitt arbete väl.

Vårt uppgiftsfält fokuserar på arbetsgemenskapen. Vi betonar långsiktig utveckling i strategin för arbetsgemenskapen och chefsarbetet. Målet är att verksamheten för välbefinnande i arbetet förankras som en permanent del i personalstrategierna och resultatstyrningen i statsförvaltningen, samt att man ställer konkreta mål för det och följer upp utvecklingen.

Att de stora åldersklasserna orkar vara aktiva i arbetslivet är numera ett centralt samtalsämne, men på lång sikt är det framför allt fråga om att skapa sådana värden, attityder och förhållanden att var och en kan och är motiverad att göra en insats i arbetslivet ända fram till den egentliga pensionsåldern.

Läs mera:

Vad är välbefinnande i arbete? >
Varför välbefinnande i arbete? >
Välbefinnande i arbete som produktivitetsfaktor >
Vad kostar arbetsoförmåga för arbetsgivaren? >
Stöd och hjälp för utvecklingen av välbefinnandet i arbete >

Publicerad 8.11.2012 kl. 10.31 , uppdaterad 8.11.2012 kl. 11.13
Suomeksi   På svenska   In English

Till början av sidan