Utrikesförvaltningen får Kaiku-priset 2013  (7.5.2013)

Pris för främjande av arbetshälsan och arbetarskyddet

Kaiku-pöllö

Som belöning får den organisation som beviljas Kaiku-priset en staty av ugglan Kaiku, som designats av skulptören Juhani Saksa. Ugglan symboliserar livsvisdom, kunskap och erfarenhet.

Utrikesförvaltningen har uppnått en positiv spiral inom skötseln av styrningen av arbetshälsan, arbetarskyddet och företagshälsovården på sitt förvaltningsområde. Glädjen av att arbeta tillsammans syns klart inom utrikesförvaltningen. Den kontinuerliga förbättringen av produktiviteten och arbetshälsan kan också mätas inom förvaltningen. Bland annat dessa faktorer gjorde att utrikesförvaltningen fick årets Kaiku-pris. Hedersomnämnanden gick till Rörliga polisen och magistraten i Västra Nyland. Arbetsminister Lauri Ihalainen delade ut Kaiku-priserna tisdagen 7.5.2013 på Marina Congress Center i Helsingfors. Kaiku-priser, som beviljas av Statskontoret, har delats ut sedan 2003.

Utrikesförvaltningen består av utrikesministeriet och Finlands beskickningar i utlandet. Ett av utrikesförvaltningens särdrag är att organisationen är decentraliserad till över 90 arbetsplatser runt om i världen. Ett annat särdrag är den kontinuerliga arbetsrotationen som omfattar största delen av personalen. Utrikesförvaltningen har bedrivit en mycket lyckad och omfattande verksamhet för arbetshälsa och arbetarskydd i flera års tid och uppnått utmärkta resultat med sitt arbete.

Arbetshälsan beaktas överallt i verksamheten

En av de starka sidorna hos utrikesförvaltningen är integrering. Det innebär att arbetshälsan beaktas och ett delaktighetsinriktat arbetsgrepp tillämpas både inom planeringen av verksamheten och beslutsfattandet. Ministeriets ledning har varit aktivt och synligt med i utvecklingsarbetet. Utrikesförvaltningen har på ett mönstergillt sätt kopplat samman nätverken för styrning av arbetshälsan, arbetarskyddet och företagshälsovården och gjort upp klara instruktioner som personalen kan tillämpa i olika situationer. Verksamhetsmodellerna är kopplade till strukturerna inom verksamheten och personalen i hela utrikesförvaltningen har fått utbildning och information om dem.  Den positiva spiral för arbetshälsa som har uppstått har krävt intresse, vilja och allokering av resurser av många parter.

Hedersomnämnanden till Rörliga polisen och magistraten i Västra Nyland

Arbetet med att utveckla arbetshälsan och arbetarskyddet i de organisationer som deltog i Kaiku-tävlingen har åter varit mycket högklassigt och resultatgivande. Därför utdelades utöver Kaiku-priset också två Kaiku-diplom för utmärkt verksamhet som stödjer arbetshälsan och aretarskyddet i organisationen.

Vid Rörliga polisen har verksamheten för arbetarskydd och arbetshälsa kopplats på ett föredömligt sätt till strategin och den dagliga verksamheten. Organisationen är mycket utvecklingsinriktad och har ett aktivt och föregripande grepp. Interaktionen mellan personalen och ledningen är öppen, och personalen har ett starkt engagemang för sin organisation.

Trafikövervaknings- och expertgrupperna inom Rörliga polisen har utvecklat effektiva verksamhetssätt som utnyttjar organisationens mångsidiga kunnande och ger synlighet. De har bland annat en stark styrande inverkan på trafiksäkerheten och trafikbeteende. Metoderna för att skapa och utnyttja dessa grupper kan användas också i andra organisationer inom statsförvaltningen.

Magistraten i Västra Nyland har lyckats skapa en anda av äkta samarbete som också har gett konkreta resultat. Arbetsplatsen har framgångsrikt genomfört en fusion. Samtidigt har man lyckats bevara en klar arbetsfördelning. Personalen deltar starkt i planeringen och utvecklingen av verksamheten. Organisationen har infört arbetshälsa och arbetarskydd som en del av den normala dagliga verksamheten. Det praktiska utvecklingsarbetet har i huvudsak genomförts med organisationens egna krafter, vilket ökar personalens engagemang för verksamhetssätten och skapar en grund för hållbar utveckling.

Statskontoret gratulerar utrikesförvaltningen, Rörliga polisen och magistraten i Västra Nyland.

----

Kaiku – dvs. "allt i ordning" (kaikki kunnossa) – är en arbetsgivartjänst från Statskontoret som har som mål att hjälpa arbetsgemenskaperna inom statsförvaltningen att utvecklas till fungerande, trygga och välmående helheter. Kaiku-priset är en utmärkelse som Statskontoret beviljar en statlig organisation eller arbetsgemenskap som på ett systematiskt och resultatgivande sätt utvecklat arbetshälsan och arbetarskyddet.

Som belöning får den organisation som beviljas Kaiku-priset en staty av ugglan Kaiku, som designats av skulptören Juhani Saksa. Ugglan symboliserar livsvisdom, kunskap och erfarenhet. Dessutom får vinnaren 5 000 euro för vidareutveckling av arbetshälsan eller arbetarskyddet i sin organisation.

Målgrupp: Allt
Kärnprocess: Stöd för personalledning, Stöd för ekonomistyrning, Gemensamma ICT-tjänster, Tjänster för medborgare och samfund
Publicerad 7.5.2013 kl. 10.09 , uppdaterad 15.5.2013 kl. 13.41 Suomeksi   På svenska

Till början av sidan