Uppföljning av möjligheten att klara sig i arbetet och hänvisning till rehabilitering

Hälsotillståndet för en kroniskt sjuk eller handikappad får inte försämras till följd av exponenter eller omständigheter som förekommer i arbetsförhållandena. De åtgärder som vidtas för att främja arbetsförmågan ska inriktas på den handikappade arbetstagarens arbete, arbetsredskap, arbetsmiljö, arbetsgemenskap, arbetstagarens yrkeskunnande och hälsa samt vid behov arbetsarrangemanget, i syfte att anpassa arbetet till den handikappades förutsättningar vad gäller hälsan.

Publicerad 5.12.2012 kl. 12.28 , uppdaterad 5.12.2012 kl. 12.28
Suomeksi   På svenska

Till början av sidan