Sjukvård med inriktning på företagshälsovård

Den sjukvård som ordnas i samband med företagshälsovården är öppen sjukvård som ges av allmänläkare. Specialområden och särskilda starka sidor inom sjukvård med inriktning på företagshälsovård består av den kunskap om sambanden mellan arbete och hälsa som yrkesutbildade personer och sakkunniga inom företagshälsovården har på basis av sin utbildning och erfarenhet. Sjukvårdskunskaperna är till mest nytta för den förebyggande verksamheten då samma yrkesutbildade personer inom företagshälsovården genomför både sjukvård och förebyggande verksamhet och verksamhetens omfattning har anpassats till de till buds stående resurserna.

Publicerad 5.12.2012 kl. 12.43 , uppdaterad 5.12.2012 kl. 12.43
Suomeksi   På svenska

Till början av sidan