Samarbete

Samarbete med företrädare för den övriga hälso- och sjukvården, arbetsförvaltningen, utbildningsförvaltningen, socialförsäkringen och socialvården och arbetarskyddsmyndigheterna:

Företagshälsovården ska föra ett tätt samarbete med den övriga specialiserade sjukvården och primärvården. I vården av sjukdomar är företagshälsovårdens centrala roll att bedöma den återstående funktionsförmågan i förhållande till kraven i arbetet och på så sätt ta ansvar för bedömningen av arbetsförmågan. I vården av sjukdomar ska man hänvisa till vård och dela information utan dröjsmål.

Publicerad 5.12.2012 kl. 12.30 , uppdaterad 5.12.2012 kl. 17.02
Suomeksi   På svenska

Till början av sidan