Hälsoundersökningar

Hälsoundersökningar ska göras:

1) när en arbetstagare placeras i arbetsuppgifter som medför särskild fara för ohälsa eller olycksfall eller när arbetsuppgifterna annars förutsätter det
2) när en arbetstagare utför arbetsuppgifter som medför särskild fara för ohälsa eller olycksfall
3) när arbetstagarens ålder, kön, fysiologiska tillstånd och de risker och men för hälsan som arbetet medför förutsätter det
4) när arbetsskift som avviker från de normala eller nattarbete förutsätter det
5) när hälsoeffekterna av nya ämnen eller metoder som ska tas i bruk förutsätter det
6) vid behov för att konstatera arbetstagarens hälsotillstånd också efter det att exponeringen upphör
7) på grund av de särskilda krav på hälsan som arbetet ställer
8) i samband med sjukperioder när arbetstagarens hälsotillstånd och arbetsförmåga förutsätter det.

Publicerad 5.12.2012 kl. 12.22 , uppdaterad 5.12.2012 kl. 12.22
Suomeksi   På svenska

Till början av sidan