Företagshälsovårdssamarbete

Serviceproducenten och arbetsgivaren ska utarbeta en verksamhetsplan tillsammans. Verksamhetsplanen ska omfatta lagstadgade och eventuella andra tjänster som hör till företagshälsovården, såsom hälso- och sjukvårdstjänster. Behovet av att anlita yrkesutbildade personer och sakkunniga och deras verksamhet ska skrivas in i verksamhetsplanen. Även det interna och externa samarbete som ska föras inom ramen för företagshälsovården, t.ex. med arbetarskyddet, den övriga hälso- och sjukvården samt rehabiliteringen ska skrivas in verksamhetsplanen.

Företagshälsovården ska vara en fortlöpande verksamhet som innefattar bedömning av behoven på arbetsplatsen, planering av verksamheten, egentlig verksamhet i syfte att uppnå resultat, uppföljning och utvärdering samt fortlöpande förbättring av kvaliteten. Företagshälsovårdens verksamhet grundar sig på en bedömning av arbetsrelaterade hälsofaror och men, vilken i praktiken genomförs med en arbetsplatsutredning. De omständigheter som ska utredas omfattar de fysikaliska, kemiska och biologiska exponenterna, arbetets fysiska och psykiska påfrestning, arbetsgemenskapens funktionalitet, risken för olycksfall och våld, arbetsarrangemanget samt särskilda sjukdomsrisker till följd av arbetsmiljön och arbetstagarnas individuella egenskaper.

Arbetsgivaren ska ge företagshälsovården meddelanden om sjukfrånvaron som varar över 30 dagar. Grunden för företagshälsovårdssamarbetet är en tillräcklig tät och aktiv kontakt samt en så uppdaterade lägesbild som möjligt av situationen vad gäller hälsa och arbetsförmåga på arbetsplatsen.

Publicerad 5.12.2012 kl. 12.21 , uppdaterad 5.12.2012 kl. 12.21
Suomeksi   På svenska

Till början av sidan