Bevarande och främjande av arbetsförmågan

Företagshälsovården har till uppgift att för egen del fungera som sakkunnig om arbetsplatserna samt ge rådgivning och handledning till arbetsplatserna vad gäller den verksamhet som bevarar arbetsförmågan. Den verksamhet som bevarar arbetsförmågan bildar inte separata funktioner eller en separat verksamhet utan betonar betydelsen av en utvärdering av hur arbetsförmågan kan bevaras i olika åtgärder och planering av funktioner så att stödjande och främjande av arbetsförmågan beaktas då olika åtgärder inom företagshälsovården genomförs. I samband med att man utreder rehabiliteringsbehovet ska man förutom arbetstagarens hälsa även beakta arbetet, arbetsmiljön, arbetsgemenskapen samt arbetstagarens yrkeskunnande. Utifrån ovan angivna utredningar ska man vidta ändamålsenliga åtgärder för att bevara eller återställa arbetstagarens arbetsförmåga i ett så tidigt skede som möjligt om risk för arbetslöshet föreligger.

Publicerad 5.12.2012 kl. 12.35 , uppdaterad 5.12.2012 kl. 12.35
Suomeksi   På svenska

Till början av sidan