Bedömning och uppföljning av kvaliteten och genomslagskraften

Företagshälsovården ska bedöma kvaliteten genom att följa upp

1) åtgärdernas effekter i arbetsmiljön och arbetsgemenskapen
2) arbetstagarnas exponering, olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar
3) arbetstagarnas hälsotillstånd, arbetsförmåga och sjukfrånvaro
4) företagshälsovårdens förfaringssätt
5) hur målen uppnås och åtgärdsförslagen genomförs, samt
6) kundtillfredsställelsen.

Publicerad 5.12.2012 kl. 12.37 , uppdaterad 5.12.2012 kl. 12.37
Suomeksi   På svenska

Till början av sidan