Åtgärdsförslag, information och handledning

De omständigheter som hänför sig till arbetet, arbetsmiljön, arbetsgemenskapen och arbetstagaren och som anges ovan ska utredas av företagshälsovården på så sätt att den som sakkunnig kan lägga fram initiativ och förslag för arbetsgivaren eller en representant för denna vad gäller:

1) åtgärder och procedurer för att förbättra och utveckla arbetet, arbetsmiljön och arbetsmetoderna på arbetsplatsen
2) åtgärder som berör arbetstagarna och olika arbetstagargrupper i syfte att följa hälsotillståndet samt upprätthålla och främja hälsan och arbetsförmågan, samt
3) utvecklande av arbetet och arbetsförhållandena samt förebyggande av risker och men för hälsan.

Företagshälsovårdspersonalen ska ge information, råd och handledning

1) om företagshälsovårdens mål och innehåll då verksamheten inleds och i olika skeden av verksamheten
2) om de risker och men för hälsan som förekommer i arbetet och på arbetsplatsen, deras betydelse och skydd för dem samt om förstahjälpsarrangemangen
3) om sunda och säkra arbetsmetoder då arbetet inleds och vid behov under arbetets gång
4) om yrkessjukdomar och olycksfall i arbetet samt förebyggande av dem
5) om annan ohälsa i samband med arbetet
6) om förbättrande av arbetet, arbetsmiljön och arbetsgemenskapen samt upprätthållande och främjande av arbetstagarens hälsa och arbetsförmåga i olika skeden av arbetslivet
7) om förebyggande av rusmedelsmissbruk och tidig identifiering av arbetstagare med rusmedelsproblem samt om vård och hänvisning till vård
8) om risker och men för hälsan som hänför sig till arbetsmetoderna, arbetsarrangemangen och arbetstiderna samt förhållandena på arbetsplatsen och förändringar i dem samt om hur de kan hållas under kontroll
9) om förebyggande av fysiskt och psykiskt våld i samband med arbetet och hur det kan hållas under kontroll samt
10) då risk för arbetslöshet föreligger.

Publicerad 5.12.2012 kl. 12.27 , uppdaterad 5.12.2012 kl. 12.27
Suomeksi   På svenska

Till början av sidan