Arbetsplatsutredning

Med en arbetsplatsutredning avses att man identifierar och bedömer hälsofaror och -olägenheter som följer av arbetet, arbetsmiljön och arbetsgemenskapen samt ger förslag för att kontinuerligt förbättra arbetsmiljön och arbetsgemenskapen i syfte att förebygga och bekämpa identifierade hälsofaror samt upprätthålla och främja arbets- och funktionsförmågan. De omständigheter som ska utredas omfattar:

1) fysikalisk, kemisk och biologisk exponering i arbetet
2) fysisk och psykisk belastning i arbetet
3) arbetstagarens hälsotillstånd samt arbets- och funktionsförmåga
4) särskild risk och annan risk för ohälsa på grund av arbetstagarens individuella egenskaper
5) risk för yrkessjukdom, olycksfall eller våld på grund av arbetet
6) arbetstidsarrangemang, inklusive sådant nattarbete som har hälsoeffekter
7) förändringar i arbetsförhållandena
8) personalstrukturen på arbetsplatsen
9) risker och men för hälsan i samband med olika former av arbets- och anställningsförhållanden, såsom kortvariga arbetsförhållanden, och andra arbetsarrangemang, samt
10) ovan nämnda och eventuella andra faktorers samverkan.

Publicerad 5.12.2012 kl. 12.18 , uppdaterad 5.12.2012 kl. 12.18
Suomeksi   På svenska

Till början av sidan