Arbetsgivarens skyldigheter och rättigheter

Arbetsgivaren får handlägga uppgifter om en arbetstagares hälsotillstånd endast om uppgifterna har samlats in av arbetstagaren själv eller av en tredje part med ett uttryckligt skriftligt samtycke av arbetstagaren. När en arbetstagare själv lämnar ett läkarintyg till arbetsgivaren, ska detta ses som en frivillig och medveten viljeförklaring som uppfyller kännetecknen för ett samtycke. Arbetsgivaren har rätt att behandla uppgifter om en arbetstagares hälsotillstånd endast om uppgifterna har samlats in av arbetstagaren själv eller med arbetstagarens skriftliga samtycke av någon annan och behandlingen av uppgifterna behövs för utbetalning av lön för sjukdomstid eller därmed jämställbara förmåner i anslutning till hälsotillståndet eller för utredning av om det finns grundad anledning till frånvaro från arbetet eller om arbetstagaren uttryckligen önskar att hans eller hennes arbetsförmåga utreds utifrån uppgifterna om hälsotillståndet.

Publicerad 5.12.2012 kl. 12.44 , uppdaterad 5.12.2012 kl. 12.44
Suomeksi   På svenska

Till början av sidan