Rehabiliteringsmöjligheter

Arbetsvälmåendet baserar sig på ledarskap, kompetens, behärskande av arbetet, arbetsklimatet samt personalens möjligheter att påverka sitt arbete och utvecklas i det.

Om problemet på arbetsplatsen märks i tid, stärks den framtida hållbara arbetshälsan och välbefinnandet och sjukfrånvaro minskar.

Om en medarbetarens arbetsförmåga betydligt eller varaktigt försämras, måste åtgärder vidtas. Det är skäl för chefen att vara uppmärksam på indikationer om detta för att kunna agera i så god tid som möjligt.

Det hör till chefs uppgifter att diskutera med de enskilda medarbetarna som har problemet att klara av jobbet.

Publicerad 8.11.2012 kl. 10.36 , uppdaterad 4.12.2012 kl. 15.48
Suomeksi   På svenska   In English

Till början av sidan