Kaiku-nätverket och webbutbildning

Kaiku-nätverket

Kaiku-nätverket är en statlig plattform för nätverkande bland utvecklare av välbefinnande i arbetet och arbetarskydd. Det är också öppet för andra statligt verksamma som är intresserade av att utveckla arbetslivet. Koordinatorerna, som förutom anställda vid Statskontoret också består av medlemmar i Kaikuklubben och i samarbetsgrupper för arbetarskyddet, för in nyheter och info om evenemang och aktuella teman på plattformen. Huvudvikten ligger emellertid på de nätverkandes ömsesidiga diskussioner och gemensamma utvecklingsidéer.

Kom med och utveckla arbetslivet samt avhjälpa brister i arbetet och håll dig à jour i aktuella frågor som gäller välbefinnande i arbetet och arbetarskydd!

Kaiku-webbutbildning

Kaiku-arbetslivstjänster erbjuder statliga organisationer webbkurser i utveckling av välbefinnande i arbetet och arbetarskydd:

  • ABC för strategibunden arbetshälsa
  • Begrepp inom arbetshälsa
  • Arbetarskyddets grunder
  • Förnya dig vid en förändring

Närmare info om kursernas mål och innehåll får du på kurserna. Kurserna går på finska.

Inloggning i nätverket och webbutbildningen

Kaiku-nätverket och webbkurserna finns på Valtoris webbskoleplattform (Moodle) som är avsedd för aktörer inom statsförvaltningen och du kan logga in enbart från en statlig domänadress. Materialet får användas gratis och plattformen är i kontinuerlig användning. (Valtori håller som bäst på att konkurrensutsätta plattformen för en ny avtalsperiod.)

Anslut dig till Kaiku-nätverket eller studera på Valtoris webbskoleplattform (på finska) >>

Anvisning för inloggning i Kaiku-nätverket och till webbkurserna som är öppna för hela statsförvaltningen (pdf, på finska) >>

Publicerad 15.2.2017 kl. 14.11 , uppdaterad 15.2.2017 kl. 14.20
Suomeksi   På svenska

Till början av sidan