Riskhantering

Riskhantering är en systematisk och målinriktad verksamhet, med vilken man stöder organisationens ledning och utveckling. Ofta används ordet ”risk” synonymt till ordet ”hot”, men i grund och botten kan en risk lika väl vara en positiv sak, en möjlighet att uppnå en nytta genom en viss åtgärd.  Avsikten med riskhantering är att hitta faktorer som påverkar organisationens konkurrenskraft, resultat och personalens välbefinnande. Utifrån en riskanalys får man reda på de balanserade åtgärder med vilka man kan hantera framtida hot och möjligheter.

Riskhanteringen omfattar verksamhetskulturen, de processer och strukturer som främjar att möjligheter förverkligas och med vilka man hanterar negativa händelser. Som bäst är riskhanteringen ett samarbete inom arbetsgemenskapen för att ta fram synpunkter på ett mångsidigt sätt.

Publicerad 8.11.2012 kl. 13.00 , uppdaterad 14.3.2013 kl. 10.15
Suomeksi   På svenska

Till början av sidan