Tjänster som stödjer personalförvaltningen och -ledningen

”Redskap till stöd för en god och enhetlig arbetsgivarpolitik av staten”

Statskontoret producerar tjänster som stödjer personalledningen och -förvaltningen för organisationerna inom statsförvaltningen. Syftet med dessa är att utveckla enhetliga och högklassiga verksamhetssätt för ämbetsverkens vardag. Vi utför ett samordnings- och utvecklingsarbete i ärenden som gäller den statliga personalen under handledning av finansministeriet. Vi ser till att statsförvaltningen har den personalinformation som den behöver för att leda verksamheten och utveckla kompetensen.

Vi producerar servicemodeller, gemensamma arbetsredskap och informationssystem för våra kundorganisationer samt analyserad information som har samlats in med dessa till stöd för personalledningen. Vi arbetar för en bättre funktion och arbetshälsa i arbetsgemenskaperna. Vid förändringssituationer i en organisation stödjer vi dess ledning och personal. Vi är med och omsätter de gemensamt överenskomna spelreglerna för arbetsgivarverksamheten i praktiken. En fungerande och effektiv statsförvaltning är en nationell framgångsfaktor.

Publicerad 8.11.2012 kl. 10.40 , uppdaterad 22.11.2012 kl. 13.09
Suomeksi   På svenska   In English

Till början av sidan

Ge respons

Respons är riktad till


Kontaktuppgifter