Nätfakturering

Statens webbplats för nätfakturering

Verkkolaskutus-painike, ruotsi Nätfaktureringsuppgifter

Statens ämbetsverk och inrättningar har inte tagit emot pappersfakturor sedan den 1 januari 2010. Om företaget saknar ekonomiprogram som har e-faktureringsmöjlighet kan du i ett övergångsskede utnyttja statens avgiftsfria tjänst. Du kan logga in i tjänsten genom att klicka på knappen Avgiftsfri tjänst föt nätfakturering ovan. Alternativt kan du vända dig till en bank eller ett annat företag som erbjuder nätfaktureringstjänster.

Nätfaktureringsuppgifter för ämbetsverk >

Bruksanvisningar och användarstöd för nätfaktureringstjänst

Nätfaktureringstjänsten stödjer officiellt webbläsarna Firefox och Internet Explorer.

Snabbguide för leverantörer (pdf) >
Förklaringar till fälten (pdf) >
Kontaktuppgifter till tjänstens användarstöd (Basware) >

Om du inte är bekanta med e-fakturering kan du läsa guiden Verkkolaskuopas (finns bara på finska) från Utvecklingscentralen för Informationssamhälle rf.

Varför nätfaktura?
Nätfakturering är en förmånlig och effektiv lösning som möjliggör för faktureraren att förkorta tiden för betalningsvillkoret från 30 dagar till 21 dagar. Också staten drar nytta av nätfakturering (läs mera >). Genom att övergå till nätfakturering gör du dessutom miljön en tjänst!

Bekanta dig med en studie om nätfakturans kolfotspår på Finansbranschens Centralförbunds nätsidor (på finska) >

Kontaktuppgifter

Statskontoret hjälper er i alla frågor som berör e-fakturering till statens ämbetsverk och inrättningar:

Kristiina Seppälä puh. 050 430 5391
Keijo Kettunen puh. 050 590 0590
per e-post: verkkolaskutus(at)valtiokonttori.fi.

Publicerad 8.11.2012 kl. 16.01 , uppdaterad 26.4.2013 kl. 9.26
Suomeksi   På svenska

Till början av sidan

Ge respons

Respons är riktad till


Kontaktuppgifter