Tjänster som stödjer ekonomiförvaltningen 

Vi producerar följande tjänsten som stödjer ekonomiförvaltningen. Våra kunder omfattar hela statsförvaltningen.

Orderhanteringssystemet Tilha

Med den övergripande tjänsten för orderhantering Tilha elektroniseras och förenhetligas statsförvaltningens orderprocesser. Via Tilha kan du beställa alla produkt- och serviceupphandlingar till statsförvaltningen. Tiha möjliggör även ännu noggrannare upphandlingsrapporter såväl på bokföringsenhets- som statskoncernsnivå. Tilha är avsett för alla bokföringsenheter inom statsförvaltningen.

Läs mer om Tilha >

Broschyrer för tjänsterna som stöder ekonomiförvaltningen

Ladda ner broschyrerna för våra tjänster i PDF-format:
>> Orderhanteringssystemet Tilha (pdf/815 Kb) (på finska)
 

Publicerad 17.3.2016 kl. 16.33 , uppdaterad 2.3.2017 kl. 10.54
Suomeksi   På svenska   In English

Till början av sidan