Statskontorets roll i styrningen

Rantatien julkisivu

Statskontoret är finansministeriets viktigaste partner i genomförandet av statsstyrningen. Våra värden är samhällets väl, våra kunder samt välbefinnande och utveckling.

Betalningsrörelseenheten vid Statskontorets division Ekonomi och personal styr bland annat elektrifieringen av de statliga ämbetsverkens ekonomiförvaltning, sköter statens betalningsrörelser och ansvarar för utvecklingen av processerna för från anskaffning till betalning och från beställning till indrivning.

Mer information om Statskontoret >

Bekanta dig med processerna inom statens ekonomiförvaltning >

Offentliga föreskrifter och anvisningar som gäller Statskontorets betalningstrafik och fakturaförmedling >

Publicerad 21.6.2016 kl. 10.29 , uppdaterad 21.6.2016 kl. 10.30
Suomeksi   På svenska

Till början av sidan