Nätfakturaadresser

Under länken nedan finns de statliga ämbetsverkens mottagaradresser för nätfakturor. Filen är i Excel-format.

Adresserna är uppbyggda enligt modellen:

Nätfakturaadress: Ämbetsverkets EDI-kod
EDI-kod: Ämbetsverkets EDI-kod
Förmedlarkod: E204503 (OpusCapita Solutions)

Ämbetsverkens nätfakturaadresser > 

Mer information: verkkolaskutus(at)valtiokonttori.fi

Publicerad 21.6.2016 kl. 14.14 , uppdaterad 15.6.2018 kl. 13.09
Suomeksi   På svenska

Till början av sidan