Nätfakturaadresser

Under länken nedan finns de statliga ämbetsverkens mottagaradresser för nätfakturor. Filen är i Excel-format.

Ämbetsverkens nätfakturaadresser

   

Adresserna är uppbyggda enligt modellen:

Nätfakturaadress: Ämbetsverkets EDI-kod
EDI-kod: Ämbetsverkets EDI-kod
Förmedlarkod: 003710948874 (OpusCapita)

Ämbetsverkens nätfakturaadresser >

Mer information: verkkolaskutus@valtiokonttori.fi

Publicerad 21.6.2016 kl. 14.14 , uppdaterad 2.2.2017 kl. 13.52
Suomeksi   På svenska

Till början av sidan