När du tar emot fakturor från staten

TH Verkkolaskutus, kuvituskuva 1

För företag

Statens ämbetsverk kan skicka nätfakturor till företag. Man kan även skicka bilagor med nätfakturorna. Om du vill ta emot en nätfaktura istället för en pappersfaktura ska du vänligen kontakta det ämbetsverk som fakturerar dig.

Om du använder banken som förmedlare och ämbetsverket skickar dig fakturor med bilagor ber vi dig meddela det fakturerande ämbetsverket om din beredskap att ta emot bilagor tillsammans med nätfakturan. I annat fall får du fakturan med bilagor per post.

Här intill finns en lista på statliga ämbetsverk och e-postadresser där du kan meddela ditt företags nätfaktureringsadress/-adresser och information om företagets beredskap att ta emot bilagor med nätfakturorna. Meddelandet ska bestå av företagets uppgifter men även namnet på det fakturerande ämbetsverket och en eventuell precisering av kundrelationen, till exempel ett kundnummer.

Lista på statens ämbetsverk för meddelande av ditt företags nätfaktureringsuppgifter > 

Om du vill att ett beställningsnummer, avtalsnummer, konteringsuppgifter eller arbetsplatsuppgifter ska finnas med på fakturan, ska du informera det fakturerande ämbetsverket om dessa.

Staten skickar inga fakturor som e-postbilagor.

Mer information: verkkolaskutus@valtiokonttori.fi

För konsumenter

Som konsument har du kunnat ta emot e-fakturor med Trafis fordonsskatt, Kommunikationsverkets radiofrekvensavgifter och Skatteförvaltningens fastighetsskatter i flera år. Dessutom är det möjligt att få Skatteförvaltningens restskatter som e-faktura. Även de andra statliga ämbetsverken kommer att börja erbjuda e-fakturor under 2016.

Du får e-fakturor genom att beställa dem via din nätbank. I nätbanken finns en lista på fakturerare som har beredskap att skicka e-fakturor. När en e-faktura beställs identifierar staten i regel beställaren med personbeteckningen.

Nyttan med en e-faktura är att den kommer direkt till din nätbank. Fakturauppgifterna anges automatiskt och du behöver inte mata in till exempel kontot eller referensen manuellt. Det är möjligt att ställa in ett automatiskt godkännande av upprepade fakturor i nätbanken.

Lista på statliga ämbetsverk som kan skicka e-fakturor > 

Mer information: verkkolaskutus@valtiokonttori.fi

Publicerad 21.6.2016 kl. 14.27 , uppdaterad 24.7.2017 kl. 16.03
Suomeksi   På svenska   In English

Till början av sidan