Fakturans nödvändiga uppgifter

Laskun vähimmäistietosisältö

Fakturan ska ha tillräckliga och korrekta uppgifter för att staten ska kunna automatisera hanteringen av fakturor. Du kan även skicka bilagor med fakturan (det rekommenderade formatet är PDF).

De statliga ämbetsverken förutsätter att fakturan uppfyller innehållskraven i momsdirektivet. Ämbetsverket returnerar bristfälliga fakturor till faktureraren obetalda.

Momsdirektivet >

Minikrav på uppgifter och motsvarighetstabell (formaten Finvoice och TEAPSS) >

Fakturan ska dessutom innehålla de kontakt- och tilläggsuppgifter som ämbetsverket meddelat för att göra fakturahanteringen smidigare hos mottagaren.

Dessutom ska fakturan innehålla ett ordernummer, ett avtalsnummer och en konteringskod på fakturanivå samt eventuella arbetsplatsuppgifter. Du kan lästa mer om dessa under länken nedan.

Mer information: verkkolaskutus@valtiokonttori.fi

Publicerad 21.6.2016 kl. 12.56 , uppdaterad 21.6.2016 kl. 12.56
Suomeksi   På svenska

Till början av sidan