Kassaflödesprognoser

Statskontoret ansvarar för statens kassaförvaltning i sin helhet. De viktigaste målen är att sköta och trygga statens likviditet.

Vid kassaförvaltningen drar Statskontoret nytta av kassaprognosprogrammet Rahakas, i vilket statens bokföringsenheter sparar inkomst- och utgiftsprognoser. Med systemet säkerställer man att statens likviditet räcker för ämbetsverkens betalningsrörelse och att staten sköter sina skulder. Utifrån de prognoser som har gjorts för de närmaste dagarna och veckorna gör Statskontoret placeringar med statens extra kassamedel eller så tar det kortfristiga lån på penningmarknaden. Långsiktiga prognoser används för att planera medelanskaffningen.

Prognoserna sparas fortlöpande i systemet för ett år framåt. När betalningstidpunkten närmar sig ska prognoserna granskas och vid behov ändras. En utgiftsprognos ska granskas dagen före betalningsdagen, och då ska beloppet i denna stämma överens med det sammanlagda beloppet i det betalningsmaterial som ska skickas till banken.

Bokföringsenheternas prognosuppgift är viktig, eftersom en bra kassaförvaltning leder till avsevärda besparingar. Därför ligger det på bokföringsenheternas ansvar att följa upp prognosernas kvalitet och att kontinuerligt förbättra noggrannheten i prognoserna.

Budgetförordningens 22 § innehåller bestämmelser om de prognoser över kassaflödet som görs vid statens bokföringsenheter.

Broschyr: Statens kassaprognossystem Rahakas (pdf, på finska)

Ett eget avsnitt för Rahakas finns i Betalningsrörelse-extranet till stöd för de anställda som gör kassaflödesprognoser vid bokföringsenheterna. Där har man bl.a. sparat bestämmelser, anvisningar, blanketter och aktuell information om prognostiseringen. Det krävs koder för att logga in.

Logga in till Rahakas eller Betalningsrörelse-extranet >>

Närmare uppgifter om systemet och användarkoder: Jukka Aaltio, tfn 0295 50 2666 eller Taina Nissinen, tfn 0295 50 2580, kassa(at)valtiokonttori.fi

Webbplatsen Statsskuld.fi innehåller också information om statens kassaförvaltning.

Publicerad 10.9.2013 kl. 1.00 , uppdaterad 19.4.2016 kl. 15.03
Suomeksi   På svenska

Till början av sidan