Från upphandling till betalning

Processområdet från upphandling till betalning omfattar planeringen och beredningen av upphandlingar, avtalshantering från upprättandet av avtalet och beställningen till uppföljningen av avtalet och hantering av utgifterna, i vilket även betalningen ingår. Processområdet från upphandling till betalning beskrivs i statens ekonomi- och personalförvaltnings processkarta (på finska), och dessutom kan de detaljerade processbeskrivningarna för utgiftshanteringen läsas här (på finska) >

I strategin för statens ekonomiförvaltning har processområdet från upphandling till betalning fastställts som ett centralt utvecklingsobjekt eftersom man genom att utveckla processområdets verksamhetssätt kan uppnå betydande produktivitetsfördelar. Automatiseringen av processen från upphandling till betalning har även införts i regeringsprogrammet. Finansministeriet ansvarar för styrningen och utvecklingen av statens upphandlingsverksamhet bl.a. genom statens upphandlingsstrategi (www.vm.fi). Statskontorets uppgift är att utveckla statens upphandlingsverksamhet genom anvisningar för processområdet från upphandling till betalning samt genom att utveckla orderhanteringstjänsten och å andra sidan även statens ekonomiförvaltnings rapportering som stöd för uppföljningen av upphandlingen.

God praxis inom processen från upphandling till betalning

Under perioden 2014–2015 genomförde statskontoret ett utvecklingsprojekt för processområdet från upphandling till betalning (HAMA-projektet) i samarbete med bokföringsenheterna, Palkeet och Hansel. Ett av projektets resultat var att man publicerade anvisningarna God praxis inom processen från upphandling till betalning (på finska) som det rekommenderas att bokföringsenheterna ska tillämpa då de utvecklar sina verksamhetssätt. Viktiga utvecklingsobjekt inom bokföringsenheten (på finska) är utveckling av verksamhetssätten för planering av ekonomin, analys av upphandlingen, automatisering av utgiftshanteringen samt centralisering av både upphandlingsverksamhetens och utgiftshanteringens uppgifter.
 

Publicerad 7.12.2015 kl. 16.07 , uppdaterad 24.11.2016 kl. 11.17
Suomeksi   På svenska   In English

Till början av sidan