Från beställning till indrivning

Processen från beställning till indrivning består av följande delprocesser: uppdatering av grunduppgifter, hantering av försäljningsfakturor, hantering av betalningar, övervakning och indrivning av fordringar. Detaljerade processbeskrivningar kan läsas här (på finska) >

Det centrala faktureringssystemet inom statsförvaltningen är datasystemet Kieku som Servicecentret för statens ekonomi- och personalförvaltning erbjuder bokföringsenheterna. De enheter som inte ännu tagit Kieku i bruk kommer att göra detta inom 2016. Från och med början av 2016 hanteras ca 80 fakturerande organisationers försäljningsfakturor, räntefakturor och betalningspåminnelser samt övriga uppgifter som berör skötsel av försäljningsreskontra och indrivning i Kieku. Före slutet av 2016 kommer detta antal att stiga till ca 190 fakturerande organisationer.

För ämbetsverkens och institutionernas fakturerande organisationer finns det alternativa sätt att föra in fakturamaterialet i Kieku. Faktureringsbegäran kan sparas direkt i Kieku, skapas genom Kiekus Excel-faktureringsbegäran eller med ämbetsverkets substansanslutning. Förutom faktureringen som sker genom Kieku har några ämbetsverk även egna faktureringssystem som har en försäljningsreskontra- eller bokföringsanslutning till Kieku. I Kieku finns ett centraliserat kundregister och ett produktregister på statsnivå.

Försäljningsfakturamaterial som skapats i Kieku och i ämbetsverkens egna faktureringssystem skickas till mottagarna av OpusCapita Group Oy som förmedlar fakturor för staten, i första hand som e-fakturor. Inga fakturor från staten skickas som bilaga till epostmeddelanden.

Utvecklingsobjekt för processen från beställning till indrivning är bl.a. att öka automationsprocenten inom elprocesserna, utveckla rapporteringen och öka antalet e-fakturor. Ökningen i antalet e-fakturor stöds av att funktioner för konsumentens e-faktura och direktbetalning tog i bruk i Kieku i början av 2016.

Ytterligare information: verkkolaskutus (at) valtiokonttori.fi

Publicerad 1.2.2016 kl. 14.45 , uppdaterad 24.11.2016 kl. 11.18
Suomeksi   På svenska

Till början av sidan