Ansvarsfördelningen inom statens gemensamma processer

I verksamhetsmodellen Kieku genomförs ekonomi- och personalförvaltningens uppgifter tillsammans av bokföringsenheterna och av Statens servicecenter för ekonomi- och personalförvaltning (Palkeet). Grunden för samarbetet utgörs av servicecentrets bas- och tilläggstjänster för ekonomi- och personalförvaltningen som produceras i enlighet med statsförvaltningens processer och enhetliga verksamhetssätt. Inom dessa tjänster är bokföringsenhetens och servicecentrets arbetsfördelning alltid enhetlig. Från början av 2016 ansvarar Statskontoret för att fastställa ansvarsfördelningen för bas- och tilläggstjänsterna.

Ekonomi- och personalförvaltningens servicebeskrivningar har publicerats i Palkeets Paletti >

Ansvarsfördelningen från och med 1.1.2018

Ansvarsfördelningen för ekonomiförvaltningens tjänster från och med 1.1.2018 >

Ansvarsfördelningen från och med 1.10.2017

Ansvarsfördelningen för ekonomiförvaltningens tjänster från och med 1.10.2017 >

Ansvarsfördelningen från och med 1.1.2016

Kieku-verksamhetsmodellens ansvarsfördelning för ekonomiförvaltningens tjänster från och med 1.1.2016 (på finska) >

Kieku-verksamhetsmodellens ansvarsfördelning för personalförvaltningens tjänster från och med 1.1.2016 (på finska) > 

Publicerad 17.3.2016 kl. 14.58 , uppdaterad 4.10.2017 kl. 9.51
Suomeksi   På svenska

Till början av sidan