Processer inom statens ekonomiförvaltning

Fungerande och ändmålsenliga processer inom ekonomiförvaltningen skapar för sin del en grund för god ekonomistyrning. Statsförvaltningens framtidsmål är att vidare förenhetliga verksamhetssätten och arbetsredskapen inom ekonomiförvaltningen. Statskontoret bidrar till genomförandet av denna förändring via olika utvecklingsprojekt.

I genomförandet av uppgifterna inom statens ekonomiförvaltning utnyttjas verksamhetsmodellen med servicecentraler, där ekonomi- och personalförvaltningens stödfunktioner produceras centraliserat för statsförvaltningens organisationer. Största delen av statens bokföringsenheter är kunder hos Palkeet, statsförvaltningens servicecenter för ekonomi- och personalförvaltning.

Ekonomi- och personalförvaltningens processbeskrivningar i Arkitekturbanken

Processbeskrivningarna för statens ekonomi- och personalförvaltning publiceras i Arkitekturbanken. Arkitekturbanken är en gemensam tjänst för modellering och publikation av totalarkitektur för den offentliga förvaltningen. Tjänsten tillhandahålls av Befolkningsregistercentralen.

Att se materialet kräver tills vidare registrering. Arkitekturbanken samt ett formulär för ansökning om användarrättigheter finns på www.arkkitehtuuripankki.fi.

Statskontoret ansvarar för upprätthållandet av ekonomiförvaltningens processbeskrivningar.


Statens ekonomi- och personalförvaltnings processkarta (pdf) (på finska) >

 • Styrning och verkställande av processerna

  Statskontoret producerar uppgifter som samlats för bokföringsenheternas bruk som stöd för utvärderingen och utvecklingen av ekonomi- och personalförvaltningens processer och verksamhetssätt. Användning av systemet kräver identifiering.
 • Ansvarsfördelningen inom statens gemensamma processer

  Inom verksamhetsmodellen Kieku följer man den arbetsfördelning som anges i ansvarsfördelningstabellerna för bokföringsenheternas och servicecentrens gemensamma bas- och tilläggstjänster.

  Bekanta dig med ansvarsfördelningen:

  Ansvarsfördelningen inom statens gemensamma processer >

 • Stöd för planering, styrning och uppföljning

  Detta processområde omfattar utarbetandet av planeringsdokument, intern budgetering, upprättande av nyckeltal och mätare samt kostnadskalkyler.
 • Från upphandling till betalning

  Processområdet omfattar planeringen och beredningen av upphandlingar, avtalshantering från upprättandet av avtalet och beställningen till uppföljningen av avtalet och hantering av utgifterna, i vilket även betalningen ingår.

  Bekanta dig med processen:

  Från upphandling till betalning >

 • Från beställning till indrivning

  Processområdet omfattar inkomsthanteringen, inklusive försäljningsfaktureringen och kreditnotor samt uppgifter gällande övervakningen av fordringar.

  Bekanta dig med processen:

  Från beställning till indrivning >

 • Från bokföring till bokslut

  Processområdet omfattar bokföringen från uppdateringen av uppföljningsobjekt till bokslutet, inklusive bokföringen av anläggningstillgångar och omsättningstillgångar samt uppföljningen av befogenheter.

  Bekanta dig med processen:

  Från bokföring till bokslut >
   

Publicerad 3.12.2018 kl. 7.00 , uppdaterad 29.11.2018 kl. 13.37
Suomeksi   På svenska   In English

Till början av sidan