Statsförvaltningens rapporteringstjänst Netra

I statens rapporteringstjänst Netra publicerar vi ekonomisk information, personalinformation och resultatinformation om statsförvaltningen. Netra innehåller aktuell information i form av dels färdiga rapporter, dels flerdimensionella rapporteringskuber som lämpar sig för analys.

Vi tillhandahåller även information ur den offentliga rapporteringstjänsten i form av ledningens rapporter som regelbundet skickas ut per e-post. Vi har gjort upp ledningens rapporter för olika användargrupper som t.ex. den ekonomiska ledningen, personalledningen och ansvarspersonerna för resehantering.

Netra är en offentlig tjänst och kräver därför inte identifiering.

www.netra.fi >

I Netra publiceras även uppgifter om fullmakter

Statskontoret sköter om den centraliserade uppföljningen av fullmakter i statens budgetekonomi. På Netra publicerar vi varje år de fullmakter som beviljats i samband med behandlingen av budgeten och användningen av dessa, de budgetutgifter som orsakats av användningen av fullmakten samt de anslagsbehov som orsakas under kommande räkenskapsår.

Publicerad 16.12.2012 kl. 21.35 , uppdaterad 7.1.2013 kl. 15.38
Suomeksi   På svenska

Till början av sidan

Ge respons

Respons är riktad till


Kontaktuppgifter