Planering och uppföljning

Resultatmålen och utfallen för statens ämbetsverk och inrättningar publiceras på Netra.

Statens resultatinformationssystem är ett redskap för förberedning och planering av resultatmåls- och utfallsinformation och kan användas av statens ämbetsverk och inrättningar. Användningen kräver inga separata investeringar i utrustning eller programvara. Uppgifter som hanteras i systemet är intern information i ämbetsverket och det styrande ministeriet tills de publiceras på Netra.

Dokument

Statsförvaltningens centrala dokument om resultatstyrning, budgetering och rapportering är offentliga och tillgängliga via Netra.

Vi har instruerat ämbetsverken och inrättningarna samt ministerierna att lägga ut centrala dokument på ämbetsverkets egna webbsidor, som är länkade till Netra.

Nyttiga länkar

Resultatrapportering >
Dokument (på finska) >
Logga in i resultatinformationssystemet >

Statskontorets föreskrift (Dnr 540/03/2010):
Publicering av dokument gällande planering och uppföljning samt information om resultatet i statsförvaltningens internetrapportering (Netra) >

Utredning om statens avgiftsbelagda verksamhet >

Publicerad 16.12.2012 kl. 21.43 , uppdaterad 2.4.2015 kl. 15.25
Suomeksi   På svenska

Till början av sidan

Ge respons

Respons är riktad till


Kontaktuppgifter