Ekonomiförvaltningens rapportering

Vi sammanställer varje månad kontouppgifterna för bokföringsenheterna och statens fonder utanför budgeten i centralbokföringen. På basis av dessa uppgifter ger vi ut Statsekonomins månatliga finansieringsanalys. Uppgifterna om statens centralbokföring publiceras på Netra.

Efter räkenskapsårets utgång upprättar vi statens bokslut på basis av kontouppgifterna från bokföringsenheterna, noterna till bokslutet samt de fullmaktsuppgifter som lämnats till Statskontorets centraliserade fullmaktsuppföljning.

Statens bokslut >
Statsekonomins månatliga finansieringsanalys >
Statsförvaltningens rapporteringstjänst Netra >
Planering och uppföljning >

Publicerad 16.12.2012 kl. 21.31 , uppdaterad 3.1.2013 kl. 13.32
Suomeksi   På svenska   In English

Till början av sidan

Ge respons

Respons är riktad till


Kontaktuppgifter