Tjänster som stödjer ekonomiförvaltningen och ekonomistyrningen

”Enhetliga och högklassiga processer för hela statsförvaltningen”

Statskontoret producerar tjänster som stödjer ekonomistyrningen och -förvaltningen för or-ganisationerna inom statsförvaltningen. Syftet med dessa är att utveckla enhetliga och högklassiga verksamhetssätt för ämbetsverkens vardag. Vi fungerar som operativ ledare och utvecklare av statens ekonomiförvaltning i nära samarbete med finansministeriet. Våra pågående utvecklingsprojekt omfattar till exempel utveckling av kostnadsredovisning och orderhantering. För att säkerställa en enhetlig bokföring och redovisning ger vi föreskrifter, anvisningar och handledning i frågor gällande extern redovisning, betalningsrörelse, intern redovisning samt fullmaktsuppföljning.

Utöver detta ser vi för vår del till att statsförvaltningen har den ekonomiska information som behövs för ledningen till sitt förfogande. Vi uppgör kontoindelningen i budgeten och upprättar statens bokslut samt ansvarar för statens centralbokföring och den centraliserade full-maktsuppföljningen. Vi publicerar statsförvaltningens ekonomi-, personal- och resultatupp-gifter i statens rapporttjänst Netra.

Handbok om statens ekonomiförvaltning och personaladministration > 
Indelning av budgetkontona på  handboksidorna (på finska) >
Centralbokföringens blanketter > 
Statens bokslut >
Statsekonomins månatliga finansieringsanalys >
Statsförvaltningens rapporteringstjänst Netra >
Planering och uppföljning >
Nyhetsbrev (på finska): Taloushallinnon uutiskirje >
Meddelande (på finska): Laskentatoimen tiedote >

Publicerad 16.12.2012 kl. 19.10 , uppdaterad 9.1.2013 kl. 14.52
Suomeksi   På svenska   In English

Till början av sidan

Nätfakturering

..

Ge respons

Respons är riktad till


Kontaktuppgifter