Gemensamma ICT-tjänster

Valtori producerar i fortsättningen statens gemensamma ICT-tjänster

De ICT-tjänster inom Statskontoret som tidigare på hela statsförvaltningens vägnar införskaffade och producerade grundläggande datateknik, kompatibilitet, datasäkerhet, e-tjänster och tjänster som stöder konkurrensutsättning produceras från 1.3.2014 av Statens center för informations- och kommunikationsteknik Valtori. Även ministeriernas ICT-tjänster överförs till Valtori.

Servicebegäran i fortsättningen till Valtoris e-post vip-palveluposti@valtori.fi

Läs här mer om de tjänster Valtori producerar: www.valtori.fi >

Statskontoret svarar fortfarande för system som stöder ekonomi- och personalförvaltningens funktioner, dvs. orderhanteringssystemet Tilhasamt rekryteringssystemet Valtiolle.fi.

Portalen Suomi.fi som stöder medborgarnas e-tjänster inom den offentliga förvaltningen överfördes från 1.1.2017 på Befolkningsregistercentralens (VRK) ansvar.

  • Tjänster som stödjer personalförvaltningen

    Vi utvecklar och administrerar tjänster som stödjer personalförvaltningen inom statsförvaltningen:
  • Tjänster som stödjer ekonomiförvaltningen

    Vi utvecklar och administrerar tjänster som stödjer ekonomiförvaltningen inom statsförvaltningen:
Publicerad 1.3.2014 kl. 0.00 , uppdaterad 19.1.2017 kl. 13.56
Suomeksi   På svenska   In English

Till början av sidan

Ge respons

Respons är riktad till


Kontaktuppgifter