Ekonomi- och personalförvaltningens processbeskrivningar i Arkitekturbanken  (3.12.2018)

Talous- ja henkilöstöhallinnon prosessikuvaukset, kuvituskuva

Processbeskrivningarna för statens ekonomi- och personalförvaltning publiceras i Arkitekturbanken från och med början av december. Arkitekturbanken är en gemensam tjänst för modellering och publikation av totalarkitektur för den offentliga förvaltningen. Tjänsten tillhandahålls av Befolkningsregistercentralen.

Att se materialet kräver tills vidare registrering. Arkitekturbanken samt ett formulär för ansökning om användarrättigheter finns på www.arkkitehtuuripankki.fi.

Statskontoret ansvarar för upprätthållandet av ekonomiförvaltningens och Palkeet personalförvaltningens processbeskrivningar.

Om förändringen har informerats tidigare även i Palkeets nyhetsbrev (på finska).

Mer information:

  • Ari Kauhanen, projektchef, tfn 0295 503 279, Statskontoret
  • Soila Rantanen, planerare, tfn 0295 562 213, Palkeet
Målgrupp: Ämbetsverk och inrättningar
Kärnprocess: Stöd för ekonomistyrning
Publicerad 3.12.2018 kl. 7.00 , uppdaterad 29.11.2018 kl. 13.40 Suomeksi   På svenska

Till början av sidan

Ge respons

Respons är riktad till


Kontaktuppgifter