Digitalisering: redo för digital spurt

Digitalisering

Statskontoret kartlade mellan augusti och december 2015 på uppdrag av Finansministeriet med vilka åtgärder man kan förbättra digitaliseringen av statsförvaltningen och öka produktiviteten.

Efter att ha analyserat utvecklingsförslagen presenterar Statskontoret 34 åtgärdshelheter som kan ge betydande inverkningar och produktivitetsnyttor inom statsförvaltningen.

Slutrapporten blev färdig den18 december 2015 och överlämnades till kommun- och reformminister Anu Vehviläinen den 12 januari 2016.

Slutrapporten publiceras på finska. Du får tillgång till denhär.
Läs en sammanfattning på svenska här.

Aktuellt

7.6.2017
Statskontorets digitaliseringsteam D9 inleder sitt arbete med komplett personalstyrka i mars, då teamet består av åtta personer. Digitaliseringsteamets medlemmar fungerar som interna konsulter inom statsförvaltningen. De ger fart åt digitaliseringen av de offentliga tjänsterna genom att erbjuda stöd och expertis för genomförandet av digitaliseringsprojekt.

Publicerad 13.1.2016 kl. 9.43 , uppdaterad 13.1.2016 kl. 9.43
Suomeksi   På svenska   In English

Till början av sidan

Ge respons

Respons är riktad till


Kontaktuppgifter