Ämbetsverk och inrättningar

Aktuellt

7.6.2017
Statskontorets digitaliseringsteam D9 inleder sitt arbete med komplett personalstyrka i mars, då teamet består av åtta personer. Digitaliseringsteamets medlemmar fungerar som interna konsulter inom statsförvaltningen. De ger fart åt digitaliseringen av de offentliga tjänsterna genom att erbjuda stöd och expertis för genomförandet av digitaliseringsprojekt.

Nätfakturering
.. 
Valtio_Expo_banneri_2016_RU

Ge respons

Respons är riktad till


Kontaktuppgifter